مشهد

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ نیایش مشهد شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ میدان ابوطالب به سمت عامل، نرسیده به حر عاملی ۷۴، پلاک ۸۴۶ خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰ ytre.ir/eJB
۲ راه عشق بانوان مشهد یک­ شنبه ۹ الی ۱۰:۳۰ چهارراه میلاد، امامت ۷،جنب سوپر مارکت، مرکز فرهنگی معنا خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰ ytre.ir/eJC
۳ نسیم رهایی مشهد یک ­شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۶ بلوار سازمان آب، صادقی ۱۰، پلاک ۳۲ خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰ ytre.ir/fFv
۴ طلوع

بانوان

مشهد سه­ شنبه  ۱۶ الی ۱۷:۳۰ چهارراه میلاد، امامت ۷،جنب سوپر مارکت، مرکز فرهنگی معنا خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰ ytre.ir/eJC
۵ رهایی آقایان مشهد سه ­شنبه ۱۹ الی ۲۰:۳۰ بلوار مصلی، بین مصلی ۱۰ و ۱۲، کلینیک صداقت خط خدماتی ۶
۶ نسیم رهایی مشهد پنج ­شنبه  ۱۴:۳۰ الی ۱۶ بلوار سازمان آب، صادقی ۱۰، پلاک ۳۲ خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰ ytre.ir/fFv
۷ تحولی دیگر مشهد چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ امامت ۴۶، کلینیک ایرانیان خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰
۸ خاص بانوان  مشهد پنج شنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ داخل عبدالمطلب ۱۷، سمت چپ ترک اعتیاد خیام خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰
۹
معجزه درون مشهد سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ داخل عبدالمطلب ۱۷، سمت چپ ترک اعتیاد خیام خط خدماتی ۰۹۳۳۶۹۶۵۲۰۰

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up