شیراز

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۵۰۱ همای سعادت شیراز چهار شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ فلکه گاز، هنرستان معارفه۵ فرحناز  ۰۹۱۷۱۰۵۷۶۳۵
۵۰۲ آفرینش شیراز یک شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ فرهنگ شهر، بعد از آتش نشانی، کنار پل عابر، هنرستان فن آوران مسعود
۰۹۱۷۹۹۹۲۵۸۷
۵۰۳ ارمغان بانوان شیراز دو شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ معالی آباد، خیابان پزشکان، آموزشکده سها
لیلا
۰۹۱۷۲۹۹۵۲۰۴
۵۰۴ بینش صدرا شیراز شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ شهر جدید صدرا، فاز ۱ ،خیابان دانش، بلوار دانش ،دانش ۲، مهد کودک سرزمین فرشته ها فریده ۰۹۱۷۷۳۶۶۸۱۱
۵۰۵
پرواز
مرودشت
 شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹
مرودشت، پارک تامین اجتماعی، کانون بانوان
معصومه
۰۹۳۵۳۴۹۶۱۳۰

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up