کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ کدای اراک اراک شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ انتهای خیابان ملک، روبه روی نمایندگی سامسونگ آموزشگاه زبان ملل آذر

۰۹۱۸۹۵۸۸۰۷۹

۲ بانوان اراک یکشنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰ ابتدای شهرک شهید بهشتی، فاز ۲، کمسیون امور بانوان خط خدماتی ۰۹۰۱۳۸۰۸۶۵۰
۳ کدا اراک دوشنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ میدان دارایی، روبهروی فرمانداری، خانه تشکلهای مردم نهاد خط خدماتی ۰۹۰۱۳۸۰۸۶۵۰
  بانوان اراک سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ ابتدای شهرک شهید بهشتی، فاز ۲، کمسیون امور بانوان  
۴ خانواده اراک چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۰ پارک امیرکبیر، پشت سالن کوه مستوفی، رستوران کوه پایه خط خدماتی ۰۹۰۱۳۸۰۸۶۵۰ لیلی ۰۹۱۸۳۴۸۵۲۲۰
۵ بانوان اراک پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ ابتدای شهرک شهید بهشتی، فاز ۲، کمسیون امور بانوان خط خدماتی ۰۹۰۱۳۸۰۸۶۵۰

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up