گچساران

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۹۰۱ بهار
گچساران چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ گچساران، بهزیستی، نمازخانه بهزیستی مژگان ۰۹۹۰۴۳۶۹۲۳۲ ytre.ir/eHS

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up