پروژه دریافت وام‌ برای چاپ نشریات CoDA
جلسات عمومی ماهیانه هیئت امنای CoDA
اخبار‌کنفرانس خدماتی سال ۲۰۱۹
اخبار جلسات خدمات جهانی در خصوص کوید ۱۹
صداهای بهبودی - مشارکت اعضای CoDA
گفتمان ها و هم اندیشی های اعضای انجمن
پادکست مشارکت اعضای خدمتگزار
منابع قابل دانلود رایگان  - جدید
اطلاعیه ها و اعلانات عمومی کدا - جدید
خلاصه پیشنهادات کنفرانس خدماتی CoDA درسال ۲۰۱۹
اولین سفر تفریحی با کشتی کروز Retret
اطلاعیه ویژه کنفرانس خدماتی و همایش بین المللی