◊ با سلام به اطلاع می رساند گروه های فضای مجازی انجمن هموابستگان گمنام در نظر دارند در راستای پیروی از سنت ها، هیات نمایندگان فضای مجازی را تشکیل دهند.
به این منظور جلسه ای در:

روز جمعه
۱ شهریور ۹۸
ساعت: ۱۱ الی ۱۲:۳۰
لینک:
https://join.skype.com/kmglo2nRKqqw

برگزار می شود

√ خط خدماتی:۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴
√ مسئول جلسات آنلاین:
۰۹۱۲۹۴۶۷۴۳۲ ماری

♦ از همه دوستان درخواست می شود این جلسه را اطلاع رسانی و حمایت کنند.

http://www.coda-ir.org

keyboard_arrow_up