اطلاعیه
هیئت نمایندگان گروههای انلاین فارسی زبان، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸تشکیل شده است. کلیه گروههای انلاین فارسی زبان، از هر نقطه و با هر ملیتی می توانند جهت دسترسی به خدمات این هیئت و شورای خدماتی فارسی زبانان با شماره تلفن: ۹۸۹۰۲۴۷۷۳۳۴۸+
meetings@coda-ir.orgو ایمیل:
تماس حاصل نمایند.