√ تنها لازمه عضویت در انجمن هموابستگان گمنام تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز است

 • انجمن هموابستگان گمنام هیئت نمایندگان بندرعباس برگزار میکند

• جشن دوسالگی انجمن هموابستگان در بندرعباس

• زمان جمعه ٩٧/١٠/٢١ از ساعت ٩ الى ١٢ صبح

• مکان: رسالت شمالى آزاد شهر دبستان استثنایى امید

√ از کلیه ی کسانیکه تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز دارند دعوت میشود تا در این جشن شرکت نمایند.

♣ حضور شما باعث افتخار ماست ♣

• نماینده: حمیرا ٠٩٠٢٠٠٩۶٣۶٣

@CoDAir

keyboard_arrow_up