سفر به یک روز نو

انجمن هم وابستگان گمنام سن دیگو،کالیفرنیا ۲۰۱۸

جلسات کارگاهی و سخنرانی

همایش بین المللی انجمن هم وابستگان گمنام ۱۲ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸

ثبت نام در وبسایت www.coda.org

هزینه ثبت نام  اولیه تا تاریخ اول می مبلغ۵۰ دلار

هزینه ثبت نام پس از تاریخ اول می ۶۵  دلار

شما همچنین می توانید از طریق پست و با پرداخت چک  ثبت نام نمایید.لطفا چک  پرداختی را به آدرس دفتر اعضا  انجمن هم وابستگان گمنام به آدرس: P.O.Box 33577,Phoenix,AZ 85067-3577.

چک پرداحتی باید تا تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ارسال و ممهور به تمبر  ابطال باشد.

پرسش های خود را درباره ثبت نام به آدرس پست الکترونیکی :   iccregistration@coda.org ارسال نمایید.

 

keyboard_arrow_up