هـم وابسـتگان‌ گمنـام، گروهـی از زنـان و مردانی هسـتند کـه هــدف مشتـرک شـان گسترش روابط سالم است. تنـها لازمـه عضویت تمایل به داشتن روابط سالم و محبت‌ آمیز است.

√ انجمن هم وابستگان گمنام گرگان اولین سال ورود به این انجمن را جشن می گیرد

√ زمان: ۹ دی ماه سال  ۱۳۹۷ ساعت ۱۷

√ مکان: گرگان، چهارراه گلها، مجتمع بام گلها، طبقه ۵

√ شماره تماس: ۰۹۱۱۲۷۴۲۶۲۴ کوروش

از کلیه ی کسانیکه تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز دارند دعوت میشود تا در این جشن شرکت نمایند.

♣ حضور شما باعث افتخار ماست ♣

 

 

 

keyboard_arrow_up