سنت ۹ :
نواحی خدماتی انجمن CoDA هیچگاه نباید خود به صورت سازمانی تفکیک یا تقسیم بندی گردد، ولی میتوان هئیت های خدماتی و کمیته هایی تشکیل داد که مستقیما در برابر کسانی که به آنها خدمت میکنند مسئول باشند.

اولین جلسه هئیت نمایندگان تهران:

روز جمعه مورخ ۸ شهریور ماه ۹۸

به ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 تهران . پایین تر از صادقیه.شمال به جنوب جناح .نبش خیابان طاهریان.سرای محله فردوس.طبقه ۳. کلاس ۴
برگزار میگردد

هئیت نمایندگان تهران :
نیاز به نیروی انسانی جهت تکمیل کادر اداری و کمیته های فرعی خود دارد.
ازتمام دوستانی که احساس تعلق به کدا دارند درخواست میگرددد با عشق خود حمایت کنند.

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

keyboard_arrow_up