برنامه و کارکرد آن

در این هفته یکی از دوستانم خودکشی کرد، هرچند برایم سخت و ناراحت‌کننده بود، ولی ناامیدم نکرده است. من می­توانم نیروی برترم و برنامه هم‌وابستگان گمنام را ببینم که کار می­کند.
من همچنین دو سال پیش یکی دیگر از دوستانم را که مثل دخترم بود از دست دادم. تنها راهی که می­دونستم می­شه باهاش آروم شد استفاده از الکل بود.
من آن­قدر از الکل سوءاستفاده کردم که مجبور شدم پنج ماه را در بیمارستان بگذرانم تا برای زندگی خود مبارزه کنم. یک­سال­ و نیمِ پیش الکل را کنار گذاشتم و هر روز قوی‌تر شدم.
من همچنین روی مسائل مهم هم‌وابستگی که باعث شدند سال گذشته در بخش ICU بستری شوم، کار کرده‌ام.
وقتی این هفته خبر خودکشی دوستم را شنیدم بسیار متأثر شدم و با صدای بلند گریه کردم و بر سر حیوانات خانگی­ ام آن­چنان فریاد زدم که ترسیدند و پنهان شدند. بعد فهمیدم به کمک نیاز دارم و با راهنمایم تماس گرفتم.
جلسات کدا را یکی پس از دیگری رفتم و مانند گذشته جدا نشدم. مراقب خورد و خوراکم بودم و داروهای سیروز کبدی رامصرف کردم تا از نظر جسمی قوی بمانم. وقتی تلفنم را قطع کردم سگم را برداشتم و برای یک پیاده­ روی خوب بیرون رفتم و سعی داشتم او را که نگران من بود آرام کنم. پیاده‌روی فقط برای سگم و صحبت با نیروی برترم بود. می­توانست اتفاق بدتری بیفتد اگر وارد کدا نشده بودم و روی موضوعات آن کار نمی­کردم. از درون احساس آرامش می­کردم و بینشی که می­گفت همه­ چیز آن­گونه که باید پیش می­رود. با این‌ حال در مورد این آرامش احساس گناه می­کردم و وقتی از همسرم پرسیدم پاسخ داد که دلیل آرامش من این برنامه و کارهایی است که روی خودم انجام داده­ام و همچنین ارتباطی که با نیروی برترم دارم، به خاطر همین سپاس­گزارم. از هم‌وابستگان گمنام تشکر می­کنم که روش جدیدی برای زندگی کردن به من آموخت و از نیروی برترم سپاس‌گزارم که فرصتی به من داد تا کارهایی را انجام دهم که کمک می­کند زندگی ­ام را کاملاً در آغوش بگیرم.
Pamela W. – July 27th, 2019
I lost a friend to suicide this week, and even though it was devastating and upsetting it hasn’t debilitated me and I can see the Higher Power and my program of Codependents Anonymous at work.
I also lost a friend a couple years back who was like a daughter to me. The only way I knew to get through it was to numb it with alcohol. I abused alcohol so badly that I had to spend five months in the hospital fighting for my life. The past year and a half I have been abstinent from alcohol and have been getting stronger every day. I’ve also been working on the codependent core issues that landed me in the ICU last year.
When I got the news this week that my friend had hanged herself, I cried so hard and so loud that I scared the dog and cat and they ran and hid. I then realized I needed help and called my sponsor.
I got myself to one meeting after another and didn’t isolate like I did before being a member of CoDA. I made sure I ate and stayed hydrated and kept up my cirrhosis medications so that I could remain physically strong. I left my phone at home and took the dog for a nice walk to decompress and help calm the dog who was very worried about me. On the walk it was just about the dog and talking to my Higher Power. This would have gone badly if I hadn’t been working on my core issues in CoDA. I felt a sense of calmness inside and an inner knowing that everything was going the way it should. However, I felt guilty about the calmness and told my husband and his reply was that the reason for the calmness was my program and the work I’ve been doing on myself as well as the open channel to my Higher Power. For this I am grateful. Thank you Codependents Anonymous for giving me a new way to live and thanks to my Higher Power for the chance to do the work that will aid me i n fully embracing life.
Pamela W. – July 27th, 2019

دانلودpdf 

شماره هماهنگی سفارش و ارسال نشریات : ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴
خط خدماتی کمیته نشریات : ۰۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰
آدرس سایت خدماتی جهانی :coda.org
آدرس سایت ایران :coda-ir.og 
خط خدماتی آدرس جلسات ایران : ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴
کانال تلگرام : @CoDAir

keyboard_arrow_up