√ به اطلاع میرساند جلسه هیئت نمایندگان  آذر ماه هموابستگان گمنام  مشهد، در تاریخ  ۹۷/۰۹/۲۶  رأس ساعت پانزده، واقع در بلوار مصلی (بین مصلی ۱۰_۱۲کلینیک صداقت) برگزار میگردد.

keyboard_arrow_up