انجمن هم وابستگان گمنام ایران به اطلاع می رساند آدرس جلسات به روز شده است.

در صورت عدم به روز رسانی حتما با آدرس جلسات تماس بگیرید یا به شماره  ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴ تلگرام کنید یا ایمیل خود را به آدرس ایمیل سایت ارسال نمایید یا در اپلیکیشن مطرح نمایید.

keyboard_arrow_up