کادر اداری شورای منطقه کدا ایران

بیست و ششمین جلسه شورای منطقه کدا ایران

دستور کار:
۱_تنظیم اساس نامه خدماتی

۲_ گزارش رابطین و کادر اداری و کمیته های فرعی

۳_ نیازهای خدماتی
الف_مسئول کمیته اطلاع رسانی
ب_مسئول کمیته کارگاههای خدماتی و آموزشی
ج_ رابط فرا منطقه

جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۱۰ الی ۱۵ عصر

اتوبان جناح، نرسیده به فلکه دوم صادقیه ، نبش خ طاهریان ،
سرای محله فردوس،طبقه دوم ،اتاق پنجم

محل برگزاری:
https://maps.app.goo.gl/R9H75

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

keyboard_arrow_up