لیست گروه‌های آنلاین روز چهار شنبه

 

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه نسیم صبح ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۸ الی ۹:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه حرکت صبح ایران_استرالیا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰*
 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *صبح‌ها: ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه امید هموابستگان البرز*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شیراز کدا*
👈 *روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه*
👈 *ساعت۱۱:۳۰الی ۱۳:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه tehrancoda*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *جلسه ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
 🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شوق بهبودی ناحیه خراسان*
👈 *شنبه، دوشنبه، چهارشنبه*
👈 *ساعت: ۱۸ الی ۱۹:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

 

👈 *گروه مسیر بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه کرمان کدا*
👈 *ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه خودآگاهی*
👈 *چهارشنبه ها*
👈 *ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲*
لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ناحیه شش*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه آوای‌بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شکوه آزادی اهواز*
👈 *جلسه روزهای زوج وجمعه برگزار می‌گردد.*
👈 *۲۲ الی ۲۳:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه راه شب ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰*

لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شاهین‌شهر*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد*
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir

keyboard_arrow_up