لیست گروه‌های آنلاین روز یکشنبه

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۶:۳۰ الی ۸
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه نسیم صبح ناحیه یک
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۸ الی ۹:۳۰صبح
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه حرکت صبح ایران_استرالیا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰

🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 صبح‌ها۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه امید هموابستگان البرز
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ۱۰ الی ۱۱:۳۰صبح
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه بانوان ایران کدا
👈 ⛔مختص بانوان⛔
👈 ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 جلسه فری‌کنفرانس گروه tehrancoda
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 جلسات ناحیه یک (اصفهان و یاسوج)
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ۱۵:۰۰الی ۱۶:۳۰
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس
__
👈 گروه بهبودی آنلاین خراسان
👈 روزهای فرد
👈 ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ساحل آرامش بندرعباس
👈 یکشنبه ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ناحیه آنلاین مسیر بهبودی تهران:
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 گروه شوق پرواز خوزستان
👈 روزهای فرد
👈 ساعت:۱۹:۳۰ الى۲۱
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
🆔️لینک فریکنفرانس

👈 گروه کرمان کدا
👈 روزهای شنبه .۱شنبه و چهارشنبه
👈 ساعت۲۰:۰۰الی ۲۱:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ناحیه شش
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه آوای‌بهبودی تهران:
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۲۱:۰۰الی ۲۲:۳۰
🆔لینک فریکنفراس

👈 گروه کالیفرنیا (تحت زوم zoom):
👈 یکشنبه‌ها
👈 ساعت: ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰ (به وقت کالیفرنیا)
👈 ساعت: ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (به وقت ایران)

🆔لینک زوم

👈 گروه راه شب ناحیه یک
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه شاهین‌شهر
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir