لیست گروه‌های آنلاین (فری کنفرانسی) روز شنبه 

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۶:۳۰ الی ۸
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 گروه نسیم صبح ناحیه یک
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۸ الی ۹:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 گروه حرکت صبح ایران_استرالیا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 صبح‌ها: ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 گروه امید هموابستگان البرز
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 گروه هموابستگان بانوان
👈 ⛔مختص بانوان⛔
👈 شنبه ها و سه شنبه ها
👈 ساعت : ۱۱ الی ۱۲:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه شیرازکدا
👈 روزهای شنبه دوشنبه وچهارشنبه
👈 ساعت۱۱:۳۰الی  ۱۳
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 جلسه گروه tehrancoda
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰

🆔️لینک فریکنفرانس

👈 جلسه ناحیه یک (اصفهان و یاسوج)
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

 
👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه شوق بهبودی ناحیه خراسان
👈 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
👈 ساعت: ۱۸ الی ۱۹:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه مسیر بهبودی تهران:
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰
🆔️ لینک فریکنفرانس

👈 گروه کرمان کدا
👈 شنبه ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 جلسات ناحیه شش
👈 تمامی روزهای هفته
👈 شنبه ساعت ۲۰/۳۰ الی ۲۲
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه هموابستگان تازه وارد ناحیه آنلاین
👈 روزهای شنبه هر هفته
👈 ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰
🆔️لینک فریکنفرانس

👈 گروه آوای‌بهبودی تهران:
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 گروه شکوه آزادی اهواز
👈 جلسه روزهای زوج وجمعه برگزار می‌گردد.
👈 ۲۲ الی ۲۳:۳۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه راه شب ناحیه یک
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰

🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه شاهین‌شهر
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰
🆔لینک فریکنفرانس

👈 گروه ایران کدا
👈 تمامی روزهای هفته
👈 ساعت ۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir

 

keyboard_arrow_up