با سلام

به اطلاع می رساند جلسه اداری برای انتخاب خدمتگزار رابط فضای مجازی، دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ ساعت ۲۲:۳۰ در فضای مجازی اسکایپ و در لینک زیر برگزار می شود.

https://join.skype.com/kmglo2nRKqqw

شرایط رابط:
۱. تمایل و توانایی انجام خدمت رابط.
۲. حداقل یک سال حضور در انجمن هم وابستگان گمنام.
۳. داشتن راهنما در انجمن هم وابستگان گمنام.
۴. کارکرد شش قدم انجمن هموابستگان و آشنایی با دوازده سنت.
۵. تجربه یک دوره خدمت به عنوان نماینده یا علی البدل گروه ها.
————-
وظایف رابط:
۱. مدت خدمت رابط ۶ ماه.
۲. حضور در حداقل یک جلسه در هفته در گروه.
۳. شرکت در جلسات اداری گروه.
۴. شرکت در جلسات شورای منطقه که در تهران برگزار می شود.
۵. ارائه گزارش گروه به شورا و گزارش شورا به گروه.

لطفا حمایت و اطلاع رسانی بفرمایید.

با سپاس
ماری: مسئول موقت جلسات آنلاین

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

————-

keyboard_arrow_up