سنت۱: خدمتگزاران لازم است بخاطر داشته باشند که فعالیتشان برای تحکیم همبستگی انجمن و توسعه و ترمیم روابط میباشد و نه برای ایجاد نفاق و از هم گسیختگی.

به اطلاع می رساند جلسه شهریور ماه هیئت نمایندگان یزد
 روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴
 راس ساعت ۱۵:۱۵
خط خدماتی:۰۹۳۹۴۰۹۴۷۲۵ صفانه
مکان: یزد.خیابان ایرانشهر کوچه هاشم خان بن بست ۵ لاله تکیه ابوالفضل برگزار میگردد

حضور خدمتگزاران ساختار الزامی و از نمایندگان محترم گروهها دعوت بعمل می آید تا همراه علی البدل خود، ساختار را حمایت نمایند.

ساختار خدماتی نیاز به پست خدمتی نایب گرداننده با مدت حضور یکسال و مدت خدمت یک دوره دارد.

keyboard_arrow_up