جیرفت

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۷۰۱ رهایی
جیرفت شنبه-چهارشنبه

 

۱۹:۳۰ الی۲۱ میدان امام خمینی، خیابان دهشتریا،حسنیه چهارده معصوم معین

۰۹۱۳۱۴۸۹۱۸۱

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up