انجمن هم وابستگان ایران متشکل از رابطین و نایب رابطین گروه ها همچنین مسئولان اداری و مسئولان کمیته های فرعی خدمات ساختار کشوری CoDA می باشد. هر هیئت نمایندگانی که متشکل از حداقل دو گروه باشد، در هر نقطه جغرافیایی از ایران، با فرستادن یک نماینده (یک رابط) در شورای منطقه ایران دارای یک حق رای خواهد بود و یک هیئت نماینده مجزا و مستقل محسوب می شود. در صورتی که گروه یا گروه های شهری ایران، جهت صرفه جویی در منابع مالی و انسانی خود تصمیم بگیرند به هیئت نمایندگان دیگر بپیوندند، جز آن هیئت نمایندگان محسوب خواهند شد و در شورای منطقه ایران دارای حق رای مجزا نخواهند بود.

اسامی کادر اداری شورای منطقه‌ای CoDA ایران
سمت نام شماره تماس
گرداننده جلسه مهدی
نایب گرداننده رضا
منشی جلسه علیرضا ۰۹۳۹۳۵۶۱۰۵۶
خزانه دار مسعود ۰۹۳۳۲۶۹۸۴۲۴
مسئول کمیته نشریات و چیپ علی ۰۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰-۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴
مسئول آدرس جلسات کیمیا ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴
مسئول کمیته سایت و فضای مجازی مصی
مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی نامیرا ۰۹۳۹۵۸۵۴۸۵
رابط و نایب رابط فرا منطقه پوریا و محسن
هیئت امناء

مسئولیت‌های کلی خدمتگزاران مورد اعتماد:

حفظ استمرار خدمت: خدمتگزارانی که طول دوره خدمت آنها به اتمام می­رسد انتظار می­رود که با فرد بعدی که خدمت را پذیرفته است، تا زمان انتقال روش کار (آگاهی در خصوص روش خدمت و ثبت و ضبط های مربوطه اطمینان حاصل شود) همکاری کنند.

 

مسئولیت خدمت: هنگامی که یک خدمتگزار نمی­تواند در یک جلسه و یا دیگر جلسات خدماتی شرکت کند باید یک جایگزین پیدا ­کند که وظیفه او را انجام دهد. در صورتی که خدمتی به خوبی انجام نگیرد، فرصتی داده می شود و خدمتگزار باید دلیل آن را به گروه توضیح دهد. در صورتی که وجدان گروه تمایل داشته باشد می­تواند تصمیم بگیرد که خدمتگزار به خدمت خود ادامه بدهد و یا به دنبال یک داوطلب دیگر باشند که پست خدماتی را بر عهده بگیرد.

 • کیفیت های مطلوب خدمتگزاران گروه:
  نسبت به تازه واردان خوش آمدگویی و قدردانی انجام دهند.
  رفتارهای مبتنی بر قدم دوازده را تشویق کنند.
  هر چه بیشتر بر اساس اصول و سنت های دوازده گانه CoDA عمل کنند.
  در مورد مسائل جدید، وجدان گروه را هدایت کنند و در حل مجادله ها به وجدان گروه کمک کنند.
  در لحن و فضای جلسه روحانیت برنامه معنوی CoDA را حمایت کنند.
  اصول را به شخصیت ها ترجیح دهند و در ارتقا این اصل بکوشند.

keyboard_arrow_up