دعای آرامش:

خداوندا! آرامشی عطا فرما، تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم, شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم, و بینشی که تفاوت این دو را بدانم.

دعای آغاز جلسه:

با عشق و راستی از نیروی برترمان میخواهیم ما را هدایت کند.

تا تجربه نیرو و امیدمان به اشتراک بگذاریم ما دریچه های قلبمان را به سوی خرد گرمی عشق و لذت و پذیرش باز میکنیم

آمین

دعای پایان جلسه:

از نیروی برترمان سپاسگزاریم برای تمام چیزهایی که از این جلسه برداشت کردیم.

اکنون که جلسه رو به پایان می رسانیم باشد که خرد عشق و امید بهبودی را با خود ببریم

آمین

keyboard_arrow_up