دوازده سنت هم وابستگان گمنام

۱-    منافع مشترک ما باید در راس قرار گیرد. بهبودی شخصی به وحدت CoDA بستگی دارد.

۲-    در رابطه با هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد. نیروی برتری مهربان که خود را در وجدان گروه بیان می‌کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمی کنند.

۳-    تنها لازمه عضویت در CoDA تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز است.

۴-    هر گروه باید مستقل باشد به جز در مواردی که بر گروه‌‌های دیگر و یا بطور کلی بر CoDA اثر بگذارد.

۵-    هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به دیگر هم وابسته هایی است که هنوز در رنج هستند.

۶-    یک گروه CoDA هرگز نباید هیچ موسسه مرتبط یا سازمان انتفاعی خارجی را تایید و یا در آن ‌سرمایه‌گذاری کند و یا نام CoDA را به آنها عاریت دهد. مبادا مسائل مالی، دارایی و یا شهرت ما را از هدف اصلی روحانی مان منحرف سازد.

۷-    هر گروه CoDA باید متکی به خود باشد و هرگونه کمکی از خارج دریافت نکند.

۸- هم‌‌ وابستگان گمنام باید همیشه غیر حرفه‌‌ای باقی بماند. اما مراکز خدماتی ما می‌‌توانند کارمندانی مخصوص استخدام کنند.

۹- CoDA تحت این عنوان هرگز نباید سازماندهی شود. اما ما می‌‌توانیم هیات‌‌های خدماتی یا کمیته‌‌هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند.

۱۰-  CoDA هیچ عقیده ای درمورد مسائل خارجی ندارد. بنابراین نام CoDA هرگز نباید به بحث های اجتماعی کشانده شود.

۱۱-  خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبلیغ. ما همیشه لازم است گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

۱۲- گمنامی اساس روحانی تمام ‌سنت‌های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را بر شخصیت‌‌ها ترجیح دهیم.

IMG_20230611_134825_751
IMG_20230611_134828_321
IMG_20230611_134820_803
IMG_20230611_134823_367
IMG_20230611_134818_104
پمفلت منشی جلسه
گرداننده جلسه
گرداننده جلسه
دعای آرامش
دعا
keyboard_arrow_up