دوازده وعده هم وابستگان گمنام

 

 

من می‌توانم با کارکرد برنامه هم‌وابستگان گمنام‌ انتظار یک تحول معجزه آسا را در زندگی خود داشته باشم. با تلاشی صادقانه در به کار بستن پیگیرانه دوازده قدم و دوازده سنت…

۱-   من با احساس جدید­ی از تعلق آشنا می­شوم. احساس خلاء، پوچی، بیهودگی و تنهایی ناپدید خواهند شد.

۲-   من دیگر تحت سلطه ترس­هایم نیستم، بر ترس­هایم غلبه کرده و با شجاعت، حس یگانگی و یکپارچگی و وقار رفتار می‌کنم

۳-   من آزادی و رهایی تازه‌‌ای را تجربه می­کنم.

۴-  من خود را از نگرانی، غم، احساس گناه و پشیمانی در مورد گذشته و حال رها می‌کنم. آنقدر آگاه شده‌‌ام که اشتباهات گذشته خود را دوباره تکرار نکنم.

۵-  من عشق و پذیرش تازه‌‌ای نسبت به خود و دیگران احساس می­کنم. خالصانه احساس می‌کنم که دوست داشتنی، مهربان و مورد محبت و عشق دیگران هستم.

۶-   من یادمی‌‌گیرم که خودم رابا دیگران برابر ببینم. در روابط جدید و تجدید نظر شده با اطرافیانم، ما همگی برابر هستیم.

۷-   من قادر به ایجاد و حفظ روابط سالم و محبت آمیز هستم. همچنان که به مرور یاد می‌‌گیرم که به آدم‌‌های قابل اعتماد، اعتمادکنم، نیاز به زیر نفوذ قراردادن و کنترل کردن دیگران در من ناپدید میشود.

۸-   من یاد می‌‌گیرم بهبودی برای من امکان پذیر است که مهربان­تر، صمیمی­ تر و حمایتگر باشم. من حق این انتخاب را دارم که با خانواده‌‌ام به نحوی ارتباط برقرار کنم که برای من امنیت و برای آنها احترام در پی داشته باشد.

۹-    من تصدیق می کنم که آفریده‌‌ای با ارزش و یکتا هستم.

۱۰- من دیگر نیازی ندارم که برای اثبات ارزشمند بودنم فقط به دیگران متکی باشم.

۱۱- من به هدایت و راهنمایی­ هایی که از نیروی برترم می‌‌گیرم، اعتماد دارم و به مرور قابلیت‌‌ها و توانایی­های خود را باور میکنم.

۱۲-   من به تدریج آرامش، قدرت و رشد روحانی را در زندگی روزانه­ ام تجربه می‌کنم.

keyboard_arrow_up