بودجه ما از کجا تامین می‌شود؟

گروه CoDA اصولا سبدی را در طول جلسه دست به دست می‌چرخاند و به شرکت کنندگان یادآور  سنت هفت می‌شود که هر گروه به خود متکی است و حمایت مالی خارجی را نمی‌پذیرد. گاهی اوقات یک گروه سبد را برای بار دوم می چرخاند اگر برای اجاره، نشریات و دیگر هزینه های مشروع  نیاز به اعانه و کمک باشد.

“پس انداز محتاطانه” چیست و با پول‌های اضافی جمع آوری شده چه باید کرد؟

پس انداز محتاطانه شامل مخارج دو تا سه ماه گروه است. مخارج گروه عبارتند از اجاره، تدارکات وتجهیزات، قهوه و نشریات تایید شده کنفرانس می‌باشد. پس انداز محتاطانه باید هزینه های رویداد غیر منتظره و یا جمع آوری اعانه کمتر به دلیل حضور کمتر گروه را بپوشاند. پس از ذخیره سازی، وجوه مازاد به موارد زیر، مطابق سنت هفت کمک می‌شود:

  • ۶۰% به گروه خدمات محلی خود (بین گروه)

  • ۳۰% به دفتر هم وابستگان گمنام

  • ۱۰% به نهاد رای گیری خود

آیا حد و حدودی برای پرداخت اعانه توسط افراد به CoDA وجود دارد؟

اعانه نقدی سنت هفت بی نام هستند و تحت هیچ شرایطی کنترل و یا تنظیم نمی‌شوند. مبلغ اعانه هر فرد در جلسات شخصی و محرمانه است.

هدایای نقدی، کالا (مانند کتاب و کامپیوتر) و یا اعانه های خدماتی (مانند حسابرسی پرونده های مالی، تعمیر و نگهداری وب سایت) تحت محدودیت های سالانه می‌باشد. برای سلامت معنوی مطلوب، گروه های CoDA و بدنه خدمات به سنت هفت وفادار می‌ماند که می‌گوید ما به لحاظ مالی به خودمتکی هستیم. حتی اگر افراد با بهترین نیت اعانه بدهند، ما در مورد مشکلات “مالی، دارایی و شهرت” هشدار می‌دهیم که مبادا از “اهداف اصلی روحانی مان” منحرف شویم. اگر گروه به شدت به اعانه‌های یک فرد ویا اعانه های گروه کوچکی از اهدا کنندگان متکی باشد، استقلال به خطر می افتد و ممکن که وحدت گروه لطمه ببیند. بنابراین محدودیت ها به کمک های فردی محدود می‌شود و این محدودیت‌های بر اساس دریافت کمک از تعداد شرکت‌کنندگان متفاوت است.

برای گروه های فردی، بین گروه‌ها، نهادهای رای گیری خدماتی، مقدار اعانه نقدی، کالا و یا خدمات حرفه ای توصیه می‌شود در سال بیشتر از ۱۰۰۰ دلار ( هزار دلار) نشود. این محدودیت می‌تواند برای دفتر هم وابستگان گمنام، به دلیل بزرگ تر بودن و حجم عملیات به ۲۰۰۰ دلار (دوهزار دلار) در سال برسد. در ازای گرفتن کلیه‌ی هدایا باید رسید ارائه شود. برای بدنه خدمات که سازمان غیرانتفاعی است، فردی که اعانه می‌دهد را می‌تواند از پرداخت مالیات معاف کند. جهت سلامت معنوی CoDA کلیه اعانه‌ها باید گمنام بماند، تا حدی که روند مستند سازی اعانه ها به ما اجازه   می دهد.

بسته راه اندازی جلسه هم وابستگان گمنام ( تصویب شده در کنفرانس سال ۲۰۱۲)

 

شماره حساب خزانه دار انجمن هم وابستگان گمنام ایران 5047061076607585 بنام مسعود ع جهت دریافت رسید لطفا پس از واریز با شماره   09332698424 مسعود تماس حاصل فرمایید.

گزارش موجودی خزانه شورای منطقه this website

keyboard_arrow_up