سنندج

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ امید بهبودی (بانوان) سنندج دوشنبه ۱۶:۳۰ الی۱۸ سنندج، خیابان حسن آباد، کوچه خورشید ، موسسه هشترودی سروه ۰۹۰۱۲۹۹۸۵۵۲
۲ جوانه های امید سنندج سنندج پنجشنبه ۱۰الی ۱۱:۳۰ بلوار شبلی، بالاتر از میدان امام شافعی، اولین بریدگی، نبش خیابان مبارک آباد،آموزشگاه تیراژه سحر ۰۹۱۰۹۱۰۸۵۴۱

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up