گروههای کدا ایران

♥ سی و دومین جلسه شورای منطقه انجمن هموابستگان گمنام ایران و فارسی زبانان

♥ سنت ۹: CoDA تحت این عنوان،هرگز نباید سازماندهی شود،اما میتوانیم هیئت های خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به انها خدمت میکنیم،مسئول باشند.

◊ این سطح خدماتی جهت تکمیل کادر اداری و کمیته های فرعی نیازمند نیروی انسانی در این پست ها می‌باشد:

۱⃣مسئول کمیته کارگاهها
۲⃣علی البدل رابط منطقه

 لطفا در گروههای خود اطلاع رسانی کنید.

 زمان برگزاری:
“جمعه” – “بیست و نهم آذر ” ساعت ۱۰ الی ۱۵

 مکان برگزاری:
تهران.فلکه دوم صادقیه.شمال به جنوب اتوبان جناح.خیابان طاهریان.سرای محله فردوس.طبقه دوم.کلاس ۵.

محدوده برگزاری:
https://maps.app.goo.gl/vkkyJ3g5TUdWKgE69

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

keyboard_arrow_up