سی و سومین جلسه شورای ایران و فارسی زبانان هم وابستگان گمنام برگزار می شود

سی و سومین جلسه شورای ایران و فارسی زبانان هم وابستگان گمنام برگزارمی شود

تاریخ ۹۹/۱۰/۵ جمعه
ساعت: ۱۰ الی ۱۵

ازکادراداری، مسیولین کمیته ها و رابطین محترم تقاضامی شود درساعت مقرر حضور بهم رسانند

(رابطین باگزارش شفاهی وکمیته ها گزارش تایپی)

دراین جلسه به موضوعات زیر می پردازیم:

۱- حضور و غیاب کادراداری، مسئولین کمیته ها و رابطین نواحی
۲- گرفتن گزارشات کمیته ها و رابطین
۳- بررسی پیشنهادات معوقه و گرفتن پیشنهادات جدید

دوستان توجه داشته باشند جلسه در فضای فری کنفرانس برگزارمی شود

لطفا زودتر نرم افزار را درصورت نداشتن نصب کنید و اگرسوالی بابت کارکرد نرم افزار دارید با کمیته اطلاع رسانی مطرح کنید تا روز جلسه به مشکل نخورید.

کمیته اطلاع رسانی:  ۰۹۳۹۵۸۵۴۲۸۵‏

لینک برگزاری

 

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴