کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ بانوان
قشم دو شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار ولیعصر-نرسیده به چهارراه پردیس،کانون شهید ذاکری مهسا ۰۹۳۷۹۶۱۳۷۴۰ ytre.ir/eH1
۲ امید رهایی  قشم  شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار ولیعصر-نرسیده به چهارراه پردیس،کانون شهید ذاکری جلیل ۰۹۹۱۵۲۴۹۰۰۳ ytre.ir/eH1
۳  امید رهایی  قشم چهارشنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار ولیعصر-نرسیده به چهارراه پردیس،کانون شهید ذاکری مهسا ۰۹۳۷۹۶۱۳۷۴۰

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up