این نامه (ایمیل) به کلیه کمیته های csc ارسال شد.

ضمن تشکر فراوان از خدمتگزاران و کمیته های خدماتی CSC برای همکاری صمیمانه اشان، در راستای رشد کدای فارسی زبانان و تشکر و قدردانی از کمیته WCC که طی دو سال گذشته کمک فراوانی به ما کرده اند، و تشکر از کمیته IMC برای تسهیل حضور ما در جلسه سالیانه ۲۰۱۹، به اطلاع می رسانم که در جلسه مورخ ۹۸/۷/۲۶ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۹) شورای منطقه ایران و فارسی زبانان، چون خدمت اینجانب به پایان رسیده بود، آقای (حمید.م) با رای رابطین، به عنوان رابط جدید CSC به مدت ۲ سال انتخاب شدند و ایمیل های:
info@coda-ir.org
Delegates@CoDA-ir.org
در اختیار ایشان قرار گرفت، کلیه مکاتبات و تماس ها، همچون گذشته از طریق این ایمیل ها انجام خواهد شد.

با تشکر و سپاس
مهدی ض

Dear CSC members

It would be my honor to appreciate all CSC members for their intimate cooperation during two recent years for helping us to grow persian languages service structure and also WCC committee and IMC committee about facilitating and helping us to attend at CSC 2019.
hereby I announce that my service is finished as Persian languages’ CoDA delegate, so Persian languages regional service structure held a meeting dated 18 October 2019 and (Hamid.M) elected as new Persian languages service structure delegate by the vote of liaisons for a two years service terms. I also notify that our official E-mails are:
info@coda-ir.org
Delegates@CoDA-ir.org
and all correspondance and communication between us and CSC do by these two Emails.

with love and respect
Mehdi.z

keyboard_arrow_up