ناحیه ى ٩ انجمن هموابستگان گمنام در بندر عباس برگزار میکند
کارگاه سنت
مکان : بندر عباس سالن اجتماعات شیلات
زمان ١٨ و ١٩ و ٢٠ مهرماه

 تماس با نماینده ى بین گروه
حمیرا ٠٩٠٢٠٠٩۶٣۶٣
ساعت شروع کارگاه سنت

 چهارشنبه ١٨ مهر ساعت ۶ بعدازظهر

 پنج شنبه ١٩ مهر بعداز جلسه ى بهبودى

 جمعه ٢٠ مهر ساعت ده صبح

منتظر حضور سبزتان هستیم.

keyboard_arrow_up