مسئول نشریات انجمن هم وابستگان گمنام شورای مرکزی ایران:  علی

در صورت داشتن هر سوال یا تمایل به تهیه نشریات با این شماره تماس حاصل فرمایید  ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

این کمیته، نشریات مورد نیاز تمامی گروه ها و هیئت نمایندگان در سراسر ایران و خارج از ایران را ارسال می نماید.

کتاب هموابستگان گمنام(بدون داستان اعضا): 30000 تومان

کتاب هموابستگان گمنام(جیبی): 20000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up