مسئول نشریات: علی

شماره تماس خط ماندگار نشریات:
۰۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰

شماره تماس خط ماندگار فروش نشریات تازه واردین:
۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

شماره تماس بازوی پخش آلمان
مهدی: ۰۰۴۹۱۷۶۵۷۸۴۸۲۷۵

شماره تماس بازوی پخش آمریکا
حمید: 0017144171696

لینک های دانلود نشریات کدا:

نرم افزار نشریات انجمن
https://myket.ir/app/ir.coda.lit
کتاب صوتی هموابستگان گمنام
https://myket.ir/app/ketab.coda.litmp3
کتاب صوتی. کندن پوست پیاز
https://myket.ir/app/kandanepoust.coda.litmp3

لیست قیمتهای جدید نشریات انجمن CoDA- بهمن ماه ۱۴۰۲

keyboard_arrow_up