کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ رهایی بانوان نیشابور چهارشنبه

۱۷ الی ۱۸:۳۰ خیابان امام خمینی ۲۴، هیئت پیروان قرآن کوثر ۰۹۳۳۳۸۸۸۵۲۱

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up