گروههای کدا تهران

♥به لطف نیروی برترمان،خداوند مهربان♥
•چهارمین جلسه رسمی هیئت نمایندگان تهران، در روز جمعه مورخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸،

•ساعت:۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰

•آدرس: فلکه دوم صادقیه، ابتدای بزرگراه جناح، نبش طاهریان، سرای محله فردوس، طبقه سوم، کلاس ۴ برگزار میگردد.

●دستور کار و معوقه ها
۱.خواندن دعای آرامش و ۱۲ سنت هموابستگان گمنام
۲.حضور غیاب(مسئولین موقت اداری و رابطین محترم گروهها)
۳. آشنائی با گروههای جدید
۴.تائید گزارش جلسه قبل
۵.گزارش مسئولین موقت اداری(گرداننده،نائب گرداننده،خزانه‌دار،منشی،رابط شورا منطقه)
۶.گزارش گروهها
۷.ادامه تنظیم اساس نامه هیئت نمایندگان تهران

《فراخوان خدماتی》

۱خزانه دار
۲مسئول چیپ و سکه
۳مسئول نشریات

●شایان ذکر‌ است پستهای خدماتی منشی و گرداننده و نائب گرداننده هئیت نمایندگان تهران به مدت ۳ ماه دیگر تمدید گردید.

از تمامی اعضاء محترم هموابستگان گمنام در راستای تحقق بخشیدن هدف اصلی انجمن و برگزاری هئیت نمایندگان استان تهران جهت حضور پر مهرتان دعوت به عمل می آید.

《ثمره اصلی کوشش عاشقانه در نفس خدمت و موسم آن به وقت خود فرا میرسد》
@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

keyboard_arrow_up