کارگاه خط مشی به کارگیری سنت ها در گروه ها

WhatsApp Image 2022-09-05 at 15.45.28

کمیته کارگاه های شورای منطقه ایران و فارسی زبانان با همکاری خدمتگزاران خدمات جهانی برگزار میکند.
خط مشی به کارگیری سنت ها
زمان : یکشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۱ برابر با دوم اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران