کمیته ی کارگاه های شورای منطقه ای کدا از اعضا و خدمتگزاران دعوت به عمل می‌آورد:

در کارگاه فصلی خدمتگزاران (گرداننده (منشی) , نشریات, خزانه دار, نماینده بین گروه)  روز شنبه ۱۵ مهرماه، ساعت ۲۱ شرکت کنند.

حضور شما بزرگواران باعث افتخار کمیته ی کارگاه ها  می باشد. برگزاری کارگاه در نرم افزار فری کنفرانس: https://join.freeconferencecall.com/coda-persia

کانال آرشیو https://t.me/co_kargah سایت خدماتی کمیته کارگاه ها https://coda-ir.org/workshops-2/ ارتباط با ما در تلگرام ۰۹۲۰۰۹۳۰۰۶۷

بخش خزانه آنلاین:

سنت هفتم:

هرگروه باید کاملا متکی به خود باشد و کمک از خارج دریافت نکند:

سنت هفت ما در مورد متکی بودن به خود بودن و جلسات و کمیته های خدماتی کدا است.

یکی از راه هایی که یک جلسه یا گروه میتواند خود را از لحاظ مادی است برای بقا و توسعه

کدا حیاتی است .راه های دیگر بطور مشابه  مهم و حیاتی;حمایت از طریق خدمت کردت است.

ورود بخش کارگاه ها:

 آشنایی با کمیته کارگاه‌ها و چگونگی ارتباط و خدمت در این کمیته

کارگاه شکر گدازی پایان سال
کارگاه خط مشی به کارگیری سنت ها در گروه ها
برگذاری کارگاه کمیته کارگاه های ناحیه نه ایران (هیئت نمایندگان یزد)
برگزاری کارگاه خانواده در خراسان
انجمن هم وابستگان گمنام
keyboard_arrow_up