مازندران

کد

نام گروه

شهر

روز

ساعت

آدرس

نماینده

نقشه

۱

تولد دوباره بابل (بانوان)

مازندران

سه شنبه

۱۷الی ۱۸:۳۰

مازندران، بابل، میدان کشوری، روبروی فرهنگ شهر، خداداد ۱۳ ، پروانه ۲ ، مهد مهرگان

سارا ۰۹۱۲۶۳۳۹۸۰۸

مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.

keyboard_arrow_up