کمیته کارگاه های هرمزگان برگزار می‌کند

کارگاه قدم های یک، دو و سه

مسئول کمیته : فرناز

منشی کمیته : یلدا

 روزهای شنبه ساعت ۲۰:۰۰ در نرم افزار فری کنفرانس

 لینک جلسه :

https://join.freeconferencecall.com/codacoda777

 

keyboard_arrow_up