کمیته کارگاه ها ناحیه چهار( خراسان )برگزار می کند

جمعه ۲۲دی ماه ۱۴۰۲
🕰️ساعت ۱۱ تا ۱۳
جلسه راس ساعت ۱۱ شروع خواهد شد

با موضوع:اتحاد و همدلی

جلسه به صورت حضوری و مجازی در بستر فری کنفرانس  برگزار می شود

لینک جلسه

🙏از اطلاع رسانی در کلیه گروه های کدا توسط اعضا و خدمتگزاران سپاسگزاریم.

✅از حضور تمامی اعضا انجمن هموابستگان گمنام در جلسه کمیته کارگاه ها استقبال می کنیم.

🏬آدرس:مشهد ،معلم ۲۴ موسسه آدینه

مسئول کمیته کارگاه ها:
علی  ۰۹۱۵۴۰۴۰۴۰۶

keyboard_arrow_up