((کتاب هموابستگان گمنام))

((کتابچه راهنمای تازه واردان))

با توجه به اینکه بهبودی در تنهایی و انزوا روی نمی دهد و نیاز به کودا و انجام کار گروهی برای بهبودی ضروری است.

و از آنجایی که بهبودی هریک از ما به وحدت کودا بستگی دارد و فهمیدن و اجرائی کردن سنتها, وظیفه ی هریک از اعضای کودا است.

در این راستا و برحسب نیاز و مشکلات گروههای کودا,کمیته ی کارگاهها ی استان یزد, کارگاهی متمرکز با عنوان ” اهمیت و نقش سنتها و وحدت در بهبودی”  برگزار می کند

لذا از تک تک اعضای گروهها دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند

زمان: یکشنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۵:۴۵

مکان: یزد، خیابان ایرانشهر، کوچه آب تفت،۱۰۰ متر داخل کوچه، سمت چپ، درب گاراژی

keyboard_arrow_up