لیست گروه‌های آنلاین روز پنج شنبه

 

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه نسیم صبح ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۸ الی ۹:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه حرکت صبح ایران_استرالیا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰*
 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *صبح‌ها: ۸:۳۰الی ۱۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه امید هموابستگان البرز*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *۱۰ صبح الی ۱۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه بانوان ایران کدا*
👈 *⛔مختص بانوان⛔*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

 

*گروه خورشید پنجشنبه‌های تهران:*
📌 *پنجشنبه‌ها*
📌 *ساعت: ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس
 

👈 *جلسه فری‌کنفرانس گروه tehrancoda*
 👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *جلسات ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *۱۵ الی ۱۶:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه بهبودی آنلاین*
👈 *روزهای فرد*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه آنلاین مهر آلمان*
👈 *پنج شنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه مسیر بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شوق پرواز خوزستان*
👈 *روزهای فرد ساعت۱۹:۳۰ الى ۲۱*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ناحیه شش*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت:۲۰:۳۰ الی ۲۲*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه آوای‌بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲/۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه راه شب ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰*

لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شاهین شهر*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد*
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir

keyboard_arrow_up