بنام خدا

سومین جلسه هیئت نمایندگان استان تهران هموابستگان گمنام
روز جمعه، در تاریخ ۹۸/۰۸/۰۳ برگزار و با خواندن دعای آرامش و ۱۲ سنت هموابستگان گمنام به رسمیت شناخته شد.

گروههای حاضر:
١. گروه بهار
۲. گروه باور
۳. گروه چشمه
حضور و غیاب خدمتگزاران موقت
گرداننده: مهدی
منشی: مهران
نائب گرداننده: رضا
رابط به شورا: رضا
مسئول پذیرایی: سینا
مسئول خزانه: علی
گزارشات
خط ماندگار رابط به شوراء منطقه ایران: ۰۹۰۳۱۵۹۴۳۲۲
مانده خزانه‌ هیئت مبلغ ۱/۳۹۰/۰۰۰ ریال میباشد، که هزینه های صورت گرفته به شرح ذیل میباشد:
هزینه ها
۱.پذیرایی: ۱۵۰/۰۰۰
۲.اجاره مکان: ۳۰۰/۰۰۰
♦مدت خدمت گرداننده و نائب گرداننده و منشی موقت هئیت نمایندگان تهران به مدت یک فصل تمدید گردید.
♦پست خدماتی رابط به شورا، مدت یکماه تمدید و خزانه دار هئیت بلاتصدی باقی ماند.
♦چاپ تمامی آدرس جلسات ایران در صحن شورا مطرح و رای آورد.
♦شرایط و شرح وظایف ۲ پست خدماتی دیگر ( خزانه دار ، کمیته نشریات) تنظیم گردید و الباقی تنظیم اساس نامه به صحن بعدی موکول گردید.
♥از تمامی اعضا محترم هموابستگان گمنام جهت پیشبرد هدف انجمن و بهتر هدایت نمودن این هیئت از حضور پر مهرتان دعوت بعمل می آید.

♥هر زمان که فعالیت یا نقشی (خدمت) را ایفا میکنیم، بعد جدیدی از بهبودی را به روی خودمان میگشاییم.

@CoDAir
www.coda-ir.org
۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

keyboard_arrow_up