فهرست بستن

یاسوج

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه
۱ رویش یاسوج (بانوان) یاسوج جمعه ۱۰الی ۱۱:۳۰ یاسوج، گلستان یک، مهد کودک فرشته های زمینی راضیه ۰۹۱۷۰۲۲۷۲۵۴

✔ مسئول آدرس جلسات ایران: ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

✔ امکان هرگونه تغییری در زمان و مکان جلسات وجود دارد، جهت اطمینان خاطر و کسب اطلاعات دقیق‌تر قبل از عزیمت به جلسه با مسئول آدرس جلسات یا نماینده گروه تماس حاصل فرمایید.