جیرفت

جیرفت کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۷۰۱ رهایی جیرفت شنبه-چهارشنبه   ۱۹:۳۰ الی۲۱ میدان امام خمینی، […]

شوشتر

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ در آغوش خدا شوشتر یک ­شنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ […]

لالی

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۶۵۷ صداقت لالی بانوان لالی جمعه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰  لالی، […]

نجف آباد

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ آرامش نجف آباد سه شنبه ۱۶ الی ۱۷:۳۰ اصفهان […]

بابلسر

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ آقایان بابلسر بابلسر یکشنبه ۱۵ الی ۱۶:۳۰ بابلسر، خیابان […]

نیشابور

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ رهایی بانوان نیشابور چهارشنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ خیابان امام خمینی […]

قشم

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ بانوان قشم دو شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار ولیعصر-نرسیده […]

گچساران

گچساران کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۹۰۱ بهار گچساران چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ گچساران، بهزیستی، […]

بندرعباس

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ ساحل آرامش بندرعباس دو شنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ بلوار […]

همدان

  کد نام گروه شهر  روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ بانوان الوند همدان یکشنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ آرامگاه بوعلی، […]