فهرست بستن

نیشابور

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ رهایی بانوان نیشابور چهارشنبه ۱۷ الی ۱۸:۳۰ خیابان امام خمینی ۲۴، هیئت پیروان قرآن کوثر…

قشم

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ بانوان قشم دو شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار ولیعصر-نرسیده به چهارراه پردیس،کانون شهید ذاکری…

گچساران

گچساران کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۹۰۱ بهار گچساران چهار شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ گچساران، بهزیستی، نمازخانه بهزیستی مژگان ۰۹۹۰۴۳۶۹۲۳۲ ytre.ir/eHS…

بندرعباس

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ ساحل آرامش بندرعباس دو شنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ بلوار امام خمینی، روبروی فرماندهی نیروی…

همدان

  کد نام گروه شهر  روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ بانوان الوند همدان یکشنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ آرامگاه بوعلی، اول خیابان بین النهرین، جنب…