کارگاه مفاهیم خدماتی کدا

کارگاه مفاهیم خدماتی کدا شنبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ زمان: ۱۲ ظهر به وقت رسمی پاسیفیک […]

خط مشی شورای خدماتی

بر اساس اساسنامه شورای خدماتی ایران، که با رای نمایندگان ‌کلیه گروهها تایید شده است؛ تمامی گروههای فارسی زبان داخل […]