جلسات آنلاین یکشنبه ها

•هموابستگان گمنام -فارسی زبان، گروه بهبودی آنلاین •یکشنبه ها به وقت ایران ساعت: ۱۴:۳۰الی ۱۶ •نماینده بین گروه : میثم۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴ […]

گروه آنلاین سه شنبه ها

♥گروه آنلاین کدا لیون فارسی_زبان ♥سه شنبه بوقت فرانسه ساعت ۲۰الی۲۱:۳۰ ♥بوقت ایران ۲۲:۳۰الی ۲۴ ♦نماینده: فرشید ۰۰۳۳۷۵۳۵۲۳۵۷۹ ♦فرمت:مشارکت ♦Skype […]

گروه آنلاین پنج شنبه ها

•گروه آنلاین هموابستگان_گمنام(مهر) •پنجشنبه ها ♦به وقت ایران، ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ ♦به وقت آلمان، ۱۸:۳۰ الی ۲۰ •نماینده بین […]

جلسات آنلاین چهارشنبه ها

•گروه آنلاین هموابستگان_گمنام •چهارشنبه ها، ساعت: ۲۱ الی ۲۲:۳۰ •نماینده: محسن ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴ •فرمت:مشارکت •جلسه به صورت صوتی برگزار میگردد. •لینک […]

جلسات آنلاین دوشنبه ها

گروه آنلاین هموابستگان_گمنام   ♥دوشنبه ها، ساعت: ۲۱ الی۲۲:۳۰ ♥نماینده: محسن ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴ ♥فرمت:مشارکت ♥جلسه به صورت صوتی برگزار میگردد. ♥ لینک […]

جلسات آنلاین شنبه ها

گروه آنلاین کدای فارسی زبانان جلسه شنبه ها شنبه ها، ساعت: ۲۱ تا ۲۲:۳۰ بوقت ایران نماینده: محسن ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴ فرمت:مشارکت […]