خدمات جهانی CoDA

داستان بهبودی

از اعضایى که  علاقه مند به نوشتن داستان بهبودی خود و ارائه آنها جهت درج در نشریات، بولتنها و سایت خدمات جهانى  coda.org هستند ، دعوت میشود داستان و تجربه بهبودى خود را  چه به صورت نثر و یا نظم که بازتابنده تجربه،توانایی و امید در بهبودی از هم وابستگی است را به آدرس ایمیل info@coda-ir.org و یا آی دی کانال اطلاع رسانی تلگرام @CoDAIR @AddressCoDAIRAN ارسال کنند.

 (در خواست داریم به  بهبودی در دیگر برنامه های دوازده گامی به صورت غیر مستقیم اشاره شود و نه اینکه توجه و تمرکز بر روی آنها باشد)

خط مشی کمیته ما پیشنهاد می کند مقاله های انتشار یافته تا حدودی دربردارنده تجربه، توانایی و امید باشد، و چگونه انجمن هم وابستگان گمنام به این امر یاری رسانده است. امید است که خواندن این داستان ها برای اعضاء انجمن هم وابستگان گمنام الهام بخش و شهامت بخش باشد. ما همچنین درخواست داریم که هیچ اشاره ای به سیاست، مذهب و یا باورهای مذهبی خاص نشود. هیچ نوع شمارش حروف خاصی وجود ندارد، چون  داستان های ارائه شده طولانی تر، جهت ویرایش و  چاپ به  زیر مجموعه کمیته ارسال می شود.

ما همچنین امیدواریم اعضای جدیدی را به کمیته اضافه نماییم. وظایف و امور بالقوه شامل بررسی دقیق  داستان های ارسالی، همکاری گروهی با اعضاء موءلف انجمن هم وابستگان گمنام بر روی  موضوعات جزئی، اصلاح گرامر، و کمک به اماده سازی نشریات چاپ شده جلسات می باشد.

باز هم از شما برای خدمتتان به انجمن هم وابستگان گمنام به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد سپاسگزاریم!